İş Güvenliği Hizmetleri

İş güvenliği uzmanlığı hizmetini; etkili iletişim ve güçlü mühendislik bilgisine sahip, eğitimci kimliği ile kalite standartlarına yatkın, araştırmacı ve meraklı çalışma anlayışı ile sunmaktayız.

İş güvenliği uzmanının ilgilenmesi gereken konuları söyle özetleyebiliriz;

 • Makine ve ekipmanların, satın alma süreçleri dahil güvenli bir iş ortamı sağlanması için önerilerde bulunmak.
 • Üretim alanında yapılacak değişiklikler ile tasarım, bakım işlerinde iş güvenliği açısından önerilerde bulunmak.
 • Kullanılan kimyasalların incelenmesi, olması gereken raporların ve yasal süreçlerin sağlanması için önerilerde bulunmak.
 • Kişisel koruyucu donanımların iş süreçlerine göre seçimi, kullanımı, bakımı, muhafazası konularını içeren kişisel koruyucu risk analizi ve matrisi oluşturulması.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması (Kök neden analizi) ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak.
 • Ramak kala olaylarının takibi ve nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak.
 • Risk değerlendirme çalışmalarına danışmanlık yapmak.
 • Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 • Gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerinin yapılma sürelerinin planlamak ve kontrol etmek.
 • Acil durum planlarının hazırlanmasında, eğitimlerinin ve tatbikatların yapılmasında rehberlik etmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlanmak ve işverenin sağladığı organizasyon desteği ile eğitimleri vermek.
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek ve uygulamaları kontrol etmek.
 • Çalışma talimatlarının hazırlanmasında iş sağlığı ve güvenliği konularında katkıda bulunmak.
 • Çalışma izin prosedürlerini hazırlamak.
 • Alt işveren ve yüklenici firmaların takibi ve sorumluların belirlenmesi için rehberlik etmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantılarına katılma.
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında ayrıca eğitim vermek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

Firmanın farklılıklarını, bazı sektörlerin özel durumlarını, nadiren yapılan işlerin varlığını, satın alma süreçlerini, alt işveren ve yüklenici firma takibinin zorluğunu da eklersek, 50 maddenin çok ötesinde iç içe giren takip edilmesi gereken zincirler oluşturmaktadır.

Burtez çalışanları iş güvenliği hizmetini asgari eli madde üzerinden takip etmektedir. Bu 50 maddenin rapor takibi, Doküman takibi, ikili ziyaretlerde uygulama takibi yapılmaktadır. Hedefimiz kendi kendine çalışan ve denetleyen yetki sorumluluk hiyerarşisi oluşturarak, oluşabilecek tüm tatsız durumları engellemek ve kurulan sistemi düzenli olarak denetleyerek aksayan yönlerini, eksikliklerini yenileyerek en verimli hale getirmektir.