Tebliğ Adı Resmi Gazete Tarihi/SayısıDayandığı Kanun/Madde
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ11.06.2015 / 29383
Değ.26.04.2017/30049
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ
08.04.2017 / 300326331/30
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği26.12.2012 / 28509
Değ.27.02.2017/29992M.
6331/9
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ01.04.2015 / 29313
Değ.29.12.2016/29933

5510/9
İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili YönergeMakam Onayı:11.08.20162918/42, 5580
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)24.03.2016 / 296635544/Ek-1
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği31.03.2015/29670
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği04.08.2015/29435
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)25.05.2015 / 293665544/Ek-1
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği24.01.2015 / 292466331
Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2)22.01.2015 / 29244635, 1705, 132, 4703
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)27.11.2014 / 291886245
Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ02.10.2014 / 291376331
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ19.09.2014 / 29124644
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ03.05.2014 / 289896331/7
İşveren Uygulama Tebliği01.09.2012 / 28398
Değ.14.02.2014/28913
5510/11,12,80,86,88,90
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ29.08.2013 / 287506331/30
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ15.08.2013 / 287363146/12,34, KKD Yön.
Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ29.06.2013 / 286926331/30
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
11.03.2012 / 28230
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği28.09.2008 / 270115510/107
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi)30.06.2007 / 26568 Mük.KHK-18/2-n