Sağlık Tetkikleri ve Psikolojik Testler

İşe giriş tetkikleri, Akciğer röntgeni, Solunum fonksiyon testi (spirometrik-sft ), İşitme testi (odiometrik), Göz kırma kusuru ve renk körlüğü taramaları, elektrokardiografi (ekg), kan tetkikleri, idrar tetkikleri, mikrobiyolojik tetkikler ve psikolojik testleri.