Yönetmelik AdıDayandığı Kanun/MaddeResmi Gazete Tarihi/Sayısı
Alt İşverenlik Yönetmeliği4857/327.09.2008 / 27010
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik4857/1308.11.2016 / 29882
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği635KHK, 634, 5302, 5393, 633124.06.2015 / 29396
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/30, 3146/1225.01.2013 / 28539
Son Değ.16.01.2014/28884
Asgari Ücret Yönetmeliği4857/3901.08.2004 / 25540
Son Değ.19.04.2014/28977
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik4857/91, 6331/24-316.08.2013 / 28737
Son Değ.04.02.2014/28903
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/3020.08.2013 / 28741
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği470322.01.2007 / 26411
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)470303.11.2016 / 29877
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik7126/Ek-919.12.2007 / 26735
Son Değ.29.06.2017/30109
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik6331/3015.06.2013 / 28678
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik6331, 2872, 644, 590230.12.2013 / 28867 M.
Son Değ.02.08.2016 / 29789
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik6331/3028.07.2013 / 28721
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik6331/16, 17, 18, 3015.05.2013 / 28648
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2017/9721)4632/Ek-2, Geçici 202.01.2017 /29936
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik6331/3030.04.2013 / 28633
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik6331/3022.08.2013 / 28743
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
5510/10711.10.2008 / 27021
Son Değ.22.01.2011/27823
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik4857/11404.04.2004 / 25423
Son Değ.15.05.2004/25463
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği65715.02.2015 / 29268
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği3146/5,1531.10.2012 / 28453
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik4857/7106.04.2004 / 25425
Son Değ.12.05.2017/30064
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik5176/3,714.09.2010 / 27699
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik7269/306.03.2007 / 26454
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/30, 3146/1216.04.2013 / 28620
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği3194/44, 3542/304.11.1984 / 18565
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik3194/4411.11.1989 / 20339
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği3154/2830.11.2000 / 24246
Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği3154/2821.08.2001 / 24500
Elektronik Tebligat Yönetmeliği7201/7-a19.01.2013 / 28533
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği6331/3024.07.2013 / 28717
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik4857/3009.01.2014 / 28877
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik6331/3016.08.2013 / 28737
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik645815.01.2016 / 29594
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik6331/3023.08.2013 / 28744
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği2872/8, 11,1218.03.2004 / 25406
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği4857/7606.04.2004 / 25425
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği4857/7028.04.2004 / 25446
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği1593/12705.07.2013 / 28698
İlkyardım Yönetmeliği3359/9, 663 KHK/929.07.2015 / 29429
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği6331/30, 31, 3146/2, 1225.04.2013 / 28628
Son Değ.24.04.2017/30047
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik6331/3,30, 3146/2,1229.12.2012 / 28512
Son Değ.15.02.2016/29625
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik6331/10, 24, 27, 30, 3124.01.2017 /29958
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği4857/6306.04.2004 / 25425
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği4857/4106.04.2004 / 25425
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği6331/6,8,30, 3146/2,1229.12.2012 / 28512
Son Değ:30.06.2016/29758
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik6331/724.12.2013 / 28861
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik6331/22,3018.01.2013 / 28532
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği6331/10,3029.12.2012 / 28512
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik4857/3805.03.2004 / 25393
İşkolları Yönetmeliği6356/419.12.2012 / 28502
Son Değ.26.03.2014/28953
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 539310.08.2005 / 25902
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik6331/3017.07.2013 / 28710
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik6331/30, 3146/2,1220.07.2013 / 28713
Son Değ.07.03.2016/29646
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik6331/11, 12, 3018.06.2013 / 28681
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik6331/25, 3030.03.2013 / 28603
Son Değ:11.02.2016/29621
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik6331/629.06.2015 / 29401
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik4857/6924.07.2013 / 28717
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik6176/3,713.04.2005 / 25785
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/3006.08.2013 / 28730
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik4447/Ek-230.04.2011 / 27920
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik626919.09.1964 / 11811
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/3012.08.2013 / 28733
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik6331/3002.07.2013 / 28695
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği470329.11.2006 / 26361
Konut Kapıcıları Yönetmeliği4857/11003.03.2004 / 25391
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik5378/1426.11.2013 / 28833
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik2872, 64411.12.2013 / 28848 2M.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik2872, 644, 663, 1593,…11.12.2013 / 28848M.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği6331/3019.09.2013 / 28770
Son Değ.24.03.2016/29663
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)470303.03.2009 / 27158
Son Değ.28.09.2014/29133
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik362815.11.1990 / 20696
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği5544/4, 2215.10.2015 / 29503
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)4703, 635 KHK30.06.2016 / 29758
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik518807.10.2004 / 25606
Son Değ.07.10.2014/25606
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik4857/7607.04.2004 / 25426
Resmi Mühür Yönetmeliği23412.09.1984 / 18513
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik3056/2,3302.02.2015 / 29255
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik6331/3016.07.2013 / 28709
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği6331/3011.09.2013 / 28762
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik4857/11103.09.2008 / 26986
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik6356/18, 1909.07.2013 / 28702
Son Değ.14.06.2015/29386
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik6356/29, 30, 7726.11.2013 / 28833
Son Değ.14.06.2015/29386
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik4735/2527.05.2017 / 30078
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği5307/14, 1516.12.2012 / 28499
Son Değ.15.12.2016/29919
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik5510/Ek-121.07.2009 / 27295
Düz.23.07.2009/27297
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği5510/10712.05.2010 / 27579
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği4904/327.05.2010 / 27593
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği4703/431.12.2012 / 28514 4.M.
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik7201/6025.01.2012 / 28184
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik6331/17, 3013.07.2013 / 28706
Son Değ.11.05.2017/30063
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği2872/3, 8, 11, 12, 1325.01.2017 / 29959
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik6356/42,6111.10.2013 / 28792
Son Değ.14.06.2015/29386
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği6356/5707.12.2013 / 28844
Son Değ.17.12.2016/29921
Tozla Mücadele Yönetmeliği6331/3005.11.2013 / 28812
Turkuaz Kart Yönetmeliği6735/11, 2514.03.2017 / 30007
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği6331/2105.02.2013 / 28550
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik5544/2119.10.2015 / 29507
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik818/323, 854/29, …18.11.2008 / 27058
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği4817/2229.08.2003 / 25214
Son Değ.22.01.2015/29244
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği6331/3005.10.2013 / 28786
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği4708/4, 8, 12 ve 644 KHK/3305.02.2008 / 26778
Son Değ.28.01.2016/29607
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik3194/44, 13.12.1983/180 BKK16.12.2010 / 27787
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği4857/6003.03.2004 / 25391
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik4857/30, 39, 4904/3, 4447/4825.04.2009 / 27210
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik4857/5128.02.2004 / 25387