Patlamadan Korunma Dökümanı

Çalışanların Patlamadan Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gereği işverenler, işyerlerinde patlama risklerini değerlendirmek, patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, patlayıcı ortam oluşabilecek yerleri sınıflandırmak, işyeri ve iş ekipmanları için özel gerekleri sağlamakla yükümlüdür.

Bu kapsamda Burtez OSGB’nin Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması konusunda izlediği yol aşağıdaki gibidir:

  • Kimyasal Envanter Oluşturulması
  • Alan Tespiti Yapılması
  • Zone Haritalarını Çizilmesi
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
  • Patlayıcı Ortamların Önlenmesi İçin Danışmanlık

Tüm bu hizmetlere istinaden,

Kurumunuza özel raporlanacak olan, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama hizmeti teklifimizi değerlendirmelerinize sunarız.