Tmgd Danışmanlığı

TMGD Danışmanının vereceği hizmetler;

Bilindiği üzere, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık yapan işletmelerin ADR Kapsamında danışman bulundurma zorunluluğu 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi.

Bir danışman olarak verilecek hizmetler taraflara göre değişecektir.

Öncelikle bir üretici firmada ürettiğiniz kimyasalları inceleyerek uygun UN Numarasını belirleyip işlem yapmaya başlamak,

ADR Kuralları içerisinde; maddenin cinsini sınıfını UN Numarasını belirleyip, ADR Kuralları içerisinde sevkiyat için en uygun ( güvenli, maliyeti düşük ) ambalajı belirlemek, Ambalajlama yapılırken kullanılacak etiketleri, ambalaj kod yazılımını ve tabi bu işlemleri uygulayan çalışanların eğitimini vermek, Ambalajların hangi araçlarla taşınması gerektiğini, yükleme koşullarını ve yine bu işlemleri uygulayan çalışanların eğitimini vermek, Gönderen, paketleyen, yükleyen olarak sorumluluklarınızı belirleyip çalışanları eğitim yoluyla bilgilendirmek, Bu işlemler yapılırken meydana gelebilecek olan kazaları önlemek amacıyla tatbikatlar yapacak olup, kayıt altına almak, Özellikle şoförlerin eğitimi, ve araçta bulunması gerek acil durum ekipmanlarının kullanımını, ve hazırladığım sevkiyat formunu, kaza raporunu ve bir kaza durumundaki yapılması gerekenleri paylaşmak, Mevcut tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili meydana gelebilecek olan kazalarla ilgili güvenlik planları hazırlamak, İdare’ ye bildirmek üzere yıl sonu faaliyet raporlarını her ay oluşturmak, verilmiş olan ADR Farkındalık eğitimlerini, göreve özgü eğitimleri, mesleki eğitimleri, yaptığımız tatbikatlar, aylık olarak üretilen kimyasal miktarı, sevk edilen kimyasal miktarını, tehlike sınıfı özelliklerini korunma yöntemlerini ve MSDS’ lerini aylık olarak raporlayıp her türlü işlemi kayıt altına almak ve bunları 5 yıl boyunca saklamak ve gerektiğinde idareye sunmak.