Topraklama ve Tesisat Uygunluk Belgesi

Kapsam;
04.11.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine istinaden yapılmaktadır.

Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümünde Topraklama Sistemlerinin Dokümantasyonu ve Denetimine ilişkin ayrıntılar verilmiştir. Önerilen süre, 1 yıldır.

Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği topraklama sistemlerinin etkinliğinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir.