İşyeri Hekimliği Hizmetleri

BURTEZ Bursa Tez Medikal Firması olarak ülke çapında belirlenmiş standartlarımızla işyerinizde ihtiyacınız olan her türlü sağlık hizmetlerini sunmaktan mutluluk duyacağız. Firma olarak her zaman en kaliteli ve güvenilir hizmeti en son teknolojik imkânları kullanarak sunmayı kendimize ilke edindik.

Hedefimiz firmanızın ihtiyacına yönelik bütünsel, sağlıklı ve ekonomik çözümler üretmektir. Her firmanın kendine yönelik özel çözümler üretmektir. Bunları gerçekleştirirken amacımız aşağıdaki görevlerimizi eksiksiz olarak en kaliteli şekilde sunmaktır.

Görevlerimiz,

 • Yüksekte çalışabilir raporu düzenlemek
 • Ağır ve tehlikeli işler raporu düzenlemek
 • İşe giriş muayenelerini kapsamlı olarak yapmak,
 • Yıllık periyodik muayeneleri düzenli takip etmek ve tarihinde yapmak
 • Uzun süreli rapor sonrası İşe dönüş muayenelerini yapmak
 • Meslek Hastalığı oluşumuna engel olmak ve varsa takip etmek
 • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve takibi
 • Bağışıklama hizmetlerini takip etmek ve aşılama yapmak
 • Kronik Hastalıklı çalışanların takibi
 • Gebe ve emziren annelerin takibi ve çalışma ortamının düzenlenmesini sağlamak
 • Gece vardiyası çalışanlarının rutin takiplerini yapmak
 • Çalışanlardan risk gurubunda olanları takip etmek ve gerekli tıbbi desteği vermek
 • İmkân dâhilinde yapılacak tetkikleri yapmak ileri tetkikler için gerekli kurumlara sevk sağlamak
 • İlkyardım dolaplarının düzenlenmesi ve bunları kullanacak ilkyardımcı işçilerin eğitilmelerini yapmak
 • Acil yardım organizasyonunu oluşturmak
 • Kişisel sağlık dosyalarının düzenli tutulmasını sağlamak
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu çıkarmak ve idareye sunmak
 • İstatistikî çalışmalarda bulunmak.
 • İşletmeninizin özelliklerine göre İş sağlığı eğitimlerini vermek.
 • İşverene ve işyeri kurullarına tüm sağlık bilgileri hakkında danışmanlık vermek
 • Risk değerlendirme faaliyetlerine katılmak ve sonuçlarına göre önleyici rehberlikte bulunmak.